ȱÉÙÍø queshao.com

 È±ÉÙÍø>Îĵµ¿â>ÂÛÎÄ>Éç»áѧÂÛÎÄ>·¨ÂÉÔÚ²¡°¸¹ÜÀíÖеÄ×÷ÓÃ

·¨ÂÉÔÚ²¡°¸¹ÜÀíÖеÄ×÷ÓÃ

±àºÅ:10-321039 | doc ¸ñʽ | 25.50K | 6 Ò³
  1. Îĵµ½éÉÜ
  2. ÉÏ´«Õß:С»¨ÏÉ66
Ŀ ¼
Ò»¡¢·¨ÂÉÔÚ²¡°¸ÐγÉÖеı£»¤×÷ÓÃ...............................................1
£¨Ò»£©²¡°¸ÐÅÏ¢µÄÕæʵÐèÒª·¨Âɵı£»¤...........................................1
£¨¶þ£©²¡°¸×ÊÁϵݲȫÐèÒª·¨Âɵı£»¤...........................................1
£¨Èý£©²¡°¸×ÊÁÏ´æµµµÄ·¶Î§ÐèÒª·¨ÂɵĹ淶.......................................1
¶þ¡¢·¨ÂÉÔÚ²¡°¸ÀûÓÃÖеı£ÕÏ×÷ÓÃ...............................................2
£¨Ò»£©²¡°¸ÐÅÏ¢µÄÀûÓÃÐèÒª·¨Âɵı£ÕÏ...........................................2
£¨¶þ£©Ò½»¼Ë«·½µÄȨÀûÐèÒª·¨ÂɵļÓÇ¿...........................................2
£¨Èý£©¸ß¿Æ¼¼µÄ¿ªÕ¹ÐèÒª·¨ÂɵÄÖ§³Ö.............................................2
Èý¡¢²¡°¸·¨ÖƽÌÓýÓ벡°¸·¨ÂÉÔðÈÎÒâʶ...........................................2
²Î¿¼ÎÄÏ×....................................................................4


dz̸·¨ÂÉÔÚ²¡°¸¹ÜÀíÖеÄ×÷ÓÃ

Õª Òª£º²¡°¸²»½öÔÚÒ½ÁÆ£¬¿ÆÑУ¬½Ìѧ£¬Ò½Ôº¹ÜÀí£¬Ò½ÁÆͳ¼Æ¹ý³ÌÖоßÓÐÖØÒª×÷Ó㬶øÇÒÔÚ½¡¿µ±£ÏÕ£¬É˲мø¶¨¼°Ä³Ð©ÈËÉíÉ˺¦£¬ÒŲú¼Ì³ÐµÈÃñÊ¡¢ÐÌÊ°¸¼þµÄËßËÏÖж¼ÓÐÖØÒªµÄ·¨ÂÉЧÁ¦¡£²¡°¸Óë·¨ÂɹØϵÊÇ·¨Âɼල²¡°¸¸ü¿Æѧ»¯ºÍ¹æ·¶»¯£¬Í¬Ê±²¡°¸Ò²Îª·¨ÂÉÌṩÁËÕæʵÓÐЧµÄÒÀ¾Ý£¬ËüÃÇÊÇÒ½ÁƻÖб£Õϲ¡È˺ÍÒ½ÎñÈËÔ±ÀûÒæµÄÒªËØ£¬ÔõÑù³ä·ÖÀûÓ÷¨ÂɵÄÊֶα£»¤Ò½ÎñÈËÔ±µÄÀûÒæÊǵ±Ç°²¡°¸ÈËԱ̽Ë÷ºÍÑо¿µÄ¿ÎÌâ¡£

¹Ø¼ü´Ê£º·¨ÂÉ£»²¡°¸£»¹ÜÀí£»Ð§Óã»
  
¹ØÓÚÎÒÃÇ ÁªÏµÎÒÃÇ °ïÖúÖÐÐÄ Ö§¸¶·½Ê½  ÇÖȨ´¦Àí ÃâÔðÉùÃ÷ ÓÑÇéÁ´½Ó ÍøÕ¾µØͼ
  ÊñICP±¸11006018-1